MATENPOORT

MATENPOORT

Ook ten tijde van de eerste lockdown werkte ACEC hard door aan de kunst – buiten! Enkele maanden terug realiseerden we aan de parkeergarage van het nieuwe Anklaar een prachtig muurproject van Suzan Drummen, de monumentale Boom der Vrijheid van André Kruysen middenin de binnenstad is onlangs opgeleverd, de Notenkrakerrrr (de liggende eekhoorn in het Uitgaans- en Cultuurkwartier) is in september onthuld. En dan hebben we nog iets op stapel: een heuse ‘Matenpoort’, ontworpen door beeldhouwer Marcel Smink.

De Matenpoort

Typisch Apeldoorns is natuurlijk het Apeldoorns Kanaal, van Dieren tot Hattem, met een hoogteverloop van circa 12,5 meter. Daar waar je van het Kanaal de wijk De Maten ingaat, heet het gebied ‘Matenpoort’. De ‘maten’ (grasland) hebben kunstenaar Marcel Smink geïnspireerd om te werken met de vormen van hooibalen. Hij ontwierp een soort poort, alsof er ooit een stadsmuur om De Maten zou hebben gestaan. Dit is tevens het begin van een verder te ontwikkelen groenzone, daar waar vroeger een busbaan langs het Kanaal liep. De hoogte van het kunstwerk is gelijk aan het hoogteverloop van het kanaal.

Het beeld maakt onderdeel uit van de ‘Proeftuin Kunst en Landschap’, een samenwerking van ACEC met kunstorganisaties in Oost-Nederland, waaronder de Stichting IJsselbiënnale (Deventer) en het Koelhuis (Zutphen). Dit initiatief als geheel is nu uitgesteld, maar het beeld van Marcel Smink is er straks alvast. Het beeld is groen van kleur en wordt voorzien van klimplanten. Zo is het enerzijds een monumentale doorgang, maar gaat het beeld ook naadloos op in de park-achtige omgeving.

Het financiële plaatje

Anders dan sommigen denken, komt geld voor de kunst die je buiten ziet niet allemaal van de lokale overheid. Bij ACEC proberen we zo veel mogelijk externe middelen uit verschillende bronnen te sprokkelen, om op deze manier publieke kunst gefinancierd te krijgen. Zo hebben projectontwikkelaars, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verschillende stichtingen en landelijke fondsen een duit in het zakje gedaan voor nieuwe kunstwerken. We liften ook – waar we kunnen – mee op lopende ruimtelijke inrichting. Op deze manier dragen we ook bij aan een landelijk opdrachtencircuit voor artistieke ondernemers.

We selecteren met landelijke kunstprocedures en werken per kunstwerk met lokale begeleidingsgroepen van Apeldoornse ondernemers en inwoners. Ons doel is kom te investeren in de stad Apeldoorn door middel van beeldende kunst. Dat geeft kleur en karakter aan een stad, onderscheidend vermogen, naast bijvoorbeeld kenmerkend groen en herkenbaar cultureel erfgoed. Zo blijft Apeldoorn je bij.