MATENPOORT

MATENPOORT

De Matenpoort: een kunstwerk dat verbonden met de omgeving en de historie van de wijk. Zo verwijst beeldhouwer Marcel Smink met zijn werk naar de herkomst van het woord maten, dat grasland of hooiland betekent. Daarnaast markeert de hoogte van het kunstwerk (12,24 meter) de relatie met het Apeldoornse Kanaal. Deze hoogte komt overeen met het verval van het kanaal tussen Apeldoorn en het eindpunt in de IJssel bij Hattem.

Foto: Rob Voss

De Matenpoort

Het kunstwerk heeft de vorm van een poort. Hiermee heeft de Maten niet alleen een weg met de naam ‘Matenpoort’, maar ook een fysieke poort naar de wijk en naar een verder te ontwikkelen groenzone, daar waar vroeger een buslaan langs het Kanaal liep. De poort lijkt met twee zuilen en een dwarsbalk, een architraaf, op de ruïnes van een stadspoort, die daar zou kunnen hebben gestaan.

Naast de poort staat een halve zuil op een voetstuk, waar je op kunt zitten. De zuilen van de poort hebben de vorm van opgestapelde hooibalen in folie. Hiermee refereert het werk aan de functie van de oorspronkelijke Wormense Maten.

Het beeld maakt onderdeel uit van de ‘Proeftuin Kunst en Landschap’, een samenwerking van ACEC met kunstorganisaties in Oost-Nederland, waaronder de Stichting IJsselbiënnale (Deventer) en het Koelhuis (Zutphen). Dit initiatief als geheel is nu uitgesteld, maar het beeld van Marcel Smink is er straks alvast. Het beeld is groen van kleur en wordt voorzien van klimplanten. Zo is het enerzijds een monumentale doorgang, maar gaat het beeld ook naadloos op in de park-achtige omgeving.

Foto: Rob Voss

Het financiële plaatje

Anders dan sommigen denken, komt geld voor de kunst die je buiten ziet niet allemaal van de lokale overheid. Bij ACEC proberen we zo veel mogelijk externe middelen uit verschillende bronnen te sprokkelen, om op deze manier publieke kunst gefinancierd te krijgen. Zo hebben projectontwikkelaars, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verschillende stichtingen en landelijke fondsen een duit in het zakje gedaan voor nieuwe kunstwerken. We liften ook – waar we kunnen – mee op lopende ruimtelijke inrichting. Op deze manier dragen we ook bij aan een landelijk opdrachtencircuit voor artistieke ondernemers.

We selecteren met landelijke kunstprocedures en werken per kunstwerk met lokale begeleidingsgroepen van Apeldoornse ondernemers en inwoners. Ons doel is kom te investeren in de stad Apeldoorn door middel van beeldende kunst. Dat geeft kleur en karakter aan een stad, onderscheidend vermogen, naast bijvoorbeeld kenmerkend groen en herkenbaar cultureel erfgoed. Zo blijft Apeldoorn je bij.