Tegenlicht Meet up Zonneparken, zucht of zegen?

Tegenlicht Meet up Zonneparken, zucht of zegen?

Datum
5 juni 2018
Tijd
19:30 - 22:00
Soort
Events

Dinsdag 5 juni om 19.30 houden energiecoöperatie deA, Architectuurcentrum Bouwhuis en Tegenlicht Meet up Apeldoorn een open gespreksavondavond over de toekomst voor zonneparken.  Sprekers laten mooie voorbeelden zien, LTO licht de visie van agrariërs toe op het gebruik van grond voor energie-opwek. Wat is de toekomst van grootschalige zonneweides in Apeldoorn?

Ook in Apeldoorn zijn zonneparken een actuele kwestie. Het eerste zonnepark is gerealiseerd langs de A50, de informatieavonden voor de volgende parken worden georganiseerd. Bedrijven willen deze parken bouwen en exploiteren. Gemeenten, boeren en andere grondeigenaars moeten beslissen of ze hun grond willen verkopen of verpachten voor energie-opwek. Wat zijn de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor ons landschap? Wat doet een zonnepark met de grond en de biodiversiteit? Hoe zouden we het geld dat met de parken wordt verdiend willen aanwenden? Hoe passen we de zonneweides in het landschap in?

Informatie en debat

Twee sprekers belichten het onderwerp van diverse kanten op de informatieve gespreksavond. Onder leiding van gespreksleider Sanne Roemen gaan aanwezigen vervolgens in gesprek over de verschillende facetten van grootschalige zonne-energieparken.

Sprekers:

Ben Haarman, landbouwer en voorzitter van LTO- regiobestuur Oost,  zet uiteen hoe de land- en tuinbouworganisatie aankijkt tegen grootschalige zonneparken. De druk van zonne-energie op het landbouwareaal is groot. Enerzijds is er een sterke roep om behoud van agrarisch productiegebied en anderzijds zien agrarische ondernemers economische kansen. Wat vindt LTO?

Nico Wissing, landschapsontwerper, toont Solarpark de Kwekerij, een zonnepark in Hengelo (Gld) in de gemeente Bronckhorst.  Een voormalige kwekerij is omgebouwd tot een zonnepark met 7000 zonnepanelen en een recreatief tuinlandschap, toegankelijk voor bezoekers. Door het unieke karakter van het park is voor de financiering van dit project een geheel nieuw businessmodel opgezet. Was er weerstand tegen deze grootschalige ontwikkeling en hoe is die overwonnen? Welke partijen doen mee?

Daarnaast tonen we de mogelijke inpassing van zonnepanelen bij snelwegen. Met ontwerpen van Posad, IAA Architecten en Architectenbureau Marco Vermeulen in opdracht van Rijkswaterstaat voor de A37. Samen met de provincie Drenthe is Rijkswaterstaat een ontwerpend onderzoek gestart op welke wijze langs de A37 zonne-energie kan worden opgewekt. Het uiteindelijke doel is het grootschalig opwekken van zonne-energie op en langs de A37 tussen nu en een periode van 15 jaar langs de Nederlandse snelwegen. Welk ontwerp spreekt het meest tot de verbeelding en voegt landschappelijk iets toe?

Dinsdag 5 juni 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Aanmelden “Zonneparken, zucht of zegen?” www.de-a.nl/zonneparken5juni