Who Cares Apeldoorn

Who Cares Apeldoorn

Datum
9 jun t/m 1 jul 2018
Soort
Expo

Who Cares is een expositie die verslag legt van een prijsvraag georganiseerd door de rijksbouwmeester. Lees hier

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met bewoners en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester.

Het strategisch programma Comfortabele Gezinsstad is  begin dit jaar vastgesteld door B&W Het richt zich op een aantrekkelijke gemeente, voor nu en in de toekomst, om te wonen en te werken, om op te groeien en oud te worden.   Het programma richt zich op goede voorwaarden voor gezinnen in Apeldoorn zonder daarbij mensen uit te sluiten. Apeldoorn kent in haar bevolkingsopbouw naast veel kinderen ook veel senioren.

We zetten met het programma actief in op 3 thema’ s: Buitenruimte voor Iedereen, Gezond en Veilig Opgroeien en Generaties Verbinden.  Zo willen we inwoners, medewerkers van de gemeente, instellingen en het bedrijfsleven uitnodigen, verbinden en laten samenwerken om zo samen te komen tot nieuwe energie, ideeën en initiatieven voor Apeldoorn.

Deze tentoonstelling is verbonden met het thema Generaties Verbinden. Er gebeurt veel in Apeldoorn en er zijn veel mooie initiatieven maar er kan misschien wel een schepje bovenop.

Met de prijsvraag Who Cares zien we hoe 20 ontwerpteams vorig jaar hun ideeën hebben uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen, en Sittard-Geleen.  Onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade werden de prijzen uitgereikt op de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven. De expositie is nu op reis.

Kern van de opgave: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. De achterliggende gedachte is dat een stedelijke omgeving die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een betere stad oplevert voor iedereen.

Welke ideeën en visies kunnen we gebruiken in Apeldoorn? Zijn er al dergelijke initiatieven of kunnen we ergens bij aan sluiten?