Was Batavia de parel aan de kroon van de VOC?

Datum
1 juli 2013
Tijd
19:30 - 20:30
Soort
Events

Lezing in het kader van de De Apeldoornse Indische Zomer

Drs.Adrienne Zuiderweg;

Was Batavia de parel aan de kroon van de VOC?

In 1612 stichtte de Verenigde Oost-Indische Compagnie Batavia als haar hoofdstad in Zuid-Oost Azië. Er werden een kasteel, een stadhuis en kerken, ziekenhuizen en huizen gebouwd voor de snel groeiende bevolking. Er werden grachten gegraven voor regulering van de waterhuishouding. Op straat was het een bont gewemel van Europeanen, Aziaten, Eur-Aziaten, Chinezen en niet te vergeten slaven. Bij vlagen was er sprake van cultuur. Maar groeide Batavia wel uit tot de gedroomde hoofdstad van de Heren Zeventien? Bleven de Bataviase bestuurders hun vaderlandse bewindhebbers trouw? Hoe verhielden zich de Bataviase bewoners onderling? Vragen die doen betwijfelen of Batavia wel de parel aan Compagniekroon was.

Entree € 5,-