“The poetics of Space” Henk van den Bosch, Jurriaan Molenaar en Jan Ros

“The poetics of Space” Henk van den Bosch, Jurriaan Molenaar en Jan Ros

Datum
28 aug t/m 22 sep 2013
Soort
Expo

De maand september staat in het teken van de architectuur met twee tentoonstellingen

The poetics of Space

De tentoonstelling ‘The poetics of Space’ toont het werk van Henk van den Bosch, Jurriaan Molenaar en Jan Ros; drie kunstenaars die de architectuur als uitgangspunt nemen.

Het werk van deze schilders laat zien hoe architectuur drager van betekenis kan zijn binnen een schilderkunstig kader. De kunstenaars schilderen niet alleen architectonische ruimtes, of delen daarvan, maar definiëren in hun werk ook de omliggende ruimte.

Het werk van deze kunstenaars wordt gekenmerkt door een sfeer van verlatenheid, een sterke contrastwerking en het ontbreken van menselijke aanwezigheid. Licht en schaduwwerking spelen bij alle drie een grote rol. Zij maken gebruik van een sterke vorm van abstrahering waarin de invloed van fotografie en film voelbaar is. Ondanks de overlappende thematiek heeft ieder een geheel eigen invalshoek en schilderswijze.

Jurriaan Molenaar hanteert een toetsloos handschrift en in zijn werk overheerst sterk geabstraheerde architectuur in sobere kleuren en scherpe lijnen.

Jan Ros schildert, met een beperkt kleurenpalet, gebouwen en omgeving waarbij hij de verf in één richting uitveegt. Hij suggereert daarmee de ene keer snelheid en beweging, andere keren juist verstilling.

Henk van den Bosch toont complexe, vaak in elkaar overlopende en verhalende voorstellingen. Het kleurgebruik is uitbundiger en hij varieert in zijn werk met verfbehandeling en toets.

De architectonische voorstellingen zeggen iets over gebruik en functie, positionering in de omgeving, nostalgie en utopie. De werken gaan echter ook over verfbehandeling, abstractie en compositie.

Jurriaan Molenaar, Berlin 50×90-2013

Jurriaan Molenaar, Office at Night 150×120 cm 2013

Jan Ros, Factory Along Highway

Jan Ros, van Slobbe House

Henk van den Bosch, Filtering

Henk van den Bosch, Samenhang