Tegenlicht Meetup055 Stilte voor de crash

Tegenlicht Meetup055 Stilte voor de crash

Datum
3 oktober 2018
Tijd
19:30 - 22:00
Soort
Events

Tien jaar geleden werden we verrast door de val van zakenbank Lehman Brothers.

De financiële crisis die daarop volgde was als een kettingreactie: een paaldanseres met haar vijf hypotheken bleek verbonden met het gapende gat in de Griekse overheidsbegroting.

Is de volgende crisis te voorspellen? Welke lessen trekken we uit de vorige?

Meetup055 wil u inspireren om hierover van gedachten te wisselen met sprekers Lodewijk Petram (schrijver, historicus en econoom) en Govert Buijs (filosoof).

De inloop is vanaf 19.30 u en we beginnen om 20.00 uur.

prof. dr. G.J. Buijs
Govert J. Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam. Ook doceert hij ‘filosofie van de economie’ aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van deze universiteit. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. Zijn huidige onderzoek richt zich op moraliteit en markten. Momenteel leidt hij een team van economen, filosofen en theologen in het ‘Good Markets’ onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal respecteren en deugdzaam handelen.

Lodewijk Petram
Ik ben historicus en econoom, en schrijf – hoe kan het ook anders – het liefst over economisch getinte historische onderwerpen. Ik streef ernaar mijn lezers van de eerste tot de laatste bladzijde te boeien met boeken van hoge inhoudelijke kwaliteit, levendig verteld en met relevantie voor het heden.