Stichting Apeldoornse Monumenten “Gevelrestauratie”

Stichting Apeldoornse Monumenten “Gevelrestauratie”

Datum
7 maart 2016
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Lezing door  Johan Venema

De SAM heeft Johan Venema bereid gevonden iets te vertellen over zijn restauratiebedrijf Venema Restauratie waarvan hij nu 34 jaar eigenaar is. Het bedrijf doet restauraties in Apeldoorn (bv. gevels in de Hoofdstraat, restauratie in villa’s), maar doet ook grote projecten in Nederland. Het accent ligt op authentiek werken, met de juiste materialen. Zijn bedrijf wordt door Rijksvastgoed gezien als één van de beste restaurateurs in Nederland, waardoor hij gevraagd is voor de restauratie van het Rijsmuseum en het Van Gogh Museum.
Geschiedenis van het bedrijf
Johan Venema wil ons op deze avond meenemen in de geschiedenis van het (familie)bedrijf dat zijn vader in 1972 heeft heropgericht in Lochem en dat sinds 2001 in Apeldoorn is gevestigd. Venema Restauratie is één van de weinige bedrijven in Nederland die de geheimen van traditionele bouwtechnieken en voegwerk volledig meester zijn. Johan zal in zijn presentatie uitweiden over zijn belevenissen in het Rijksmuseum, het van Gogh Museum en vele andere projecten. Maar hij wil vooral dieper ingaan op het belang van kennis in de restauratiewereld.
Zie voor meer informatie over zijn restauratiebedrijf www.venemarestauratie.nl.

Programma:
19.45 uur Inloop met koffie/thee
20.00 uur Opening door voorzitter Stichting Apeldoornse Monumenten
20.05 uur Lezing door de heer Johan Venema, directeur/eigenaar Venema Restauratie,
over Autenthiek Restaureren met o.a. de film “Kijk op kalk”.
21.00 uur Mogelijkheid tot vragen stellen.
21.30 uur Sluiting formeel deel; mogelijkheid tot napraten bij een drankje.

Voor donateurs is deze avond gratis toegankelijk. Voor introduce’s € 5,-.
Graag even aanmelden via info@apeldoornsemonumenten.nl.