Meetup Apeldoorn Smartcity

Meetup Apeldoorn Smartcity

Datum
2 oktober 2019
Tijd
20:00 - 22:30
Soort
Events

Smart City: een slimme zet? Digitale technologie en de impact op de samenleving

Hoe smart is smart city?

Apeldoorn wil een Smart City worden. Een stad waarin technologie (o.a. aanleg van 5G) slim wordt ingezet om beter te functioneren. Dat biedt veel mogelijkheden, heel veel. Slimme parkeersensoren die aangeven hoeveel plek er nog is. Verkeerslichten voor fietsers die sneller op groen gaan als het regent. Het meten van geluid en luchtkwaliteit.

Maar moeten we dat allemaal willen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy? En zijn er ook gezondheidsrisico’s? Moeten we alles kunnen en willen meten? Van wie is de data en wie beheert deze? Is het open en transparant? Welke controle is er op de data? Kan iedereen het gebruiken?

Terechte vragen zonder duidelijke antwoorden. Want welk risico wil je nemen en welke niet? Hoe ver ga je? Waar is de grens?

Dat moet de gemeente niet alleen bepalen. Daarom gaan we hierover in gesprek met u als inwoners van Apeldoorn. Praat mee over Smart City en 5G tijdens onze @MeetupApeldoorn op 2 oktober 2019 om 20.00 u in Acec, Roggestraat 44. Inloop vanaf 19.30 u. De toegang is gratis.

Wij hebben de volgende interessante sprekers bereid gevonden om een presentatie te houden over verschillende aspecten van Smart City:

– Jan-Willem Wesselink van www.Future-City.nl laat ons zien dat Smart City zowel de overheid, bedrijven en instellingen, maar ook de inwoners raakt. Hij laat ons nadenken over wat wij belangrijk vinden als het gaat om de aanleg van 5G, de gevolgen voor de privacy, de betrouwbaarheid van gegevens, de invloed van bewoners, waarvoor de data kunnen worden gebruikt, wie dat bepaalt, de eventuele straling, etc.

– Douwe Schmidt van www.Tada City.nl en journalist van De Correspondent. Tada is een beweging voor een verantwoorde digitale stad- van èn vóór iedereen. Er komen vragen aan de orde als: profiteert iedereen van de digitale revolutie, wat gebeurt er met de beschikbare data, wie is waarvoor verantwoordelijk, waar staat de burger in dit proces?

– Hugo Schooneveld van www.hugoschooneveld.nl en vml wetenschapper WUR, gaat in op wat elektromagnetische velden (EMV) kunnen betekenen voor de gezondheid (straling). Wordt in de beleidsvorming voldoende rekening gehouden met mogelijke gezondheidseffecten bij het gebruik van draadloze digitale communicatie?

MeetupApeldoorn heeft zich voor deze avond georienteerd op de plannen van de gemeente Apeldoorn en er vindt afstemming plaats over deze Meetup.

Laat ons tevoren uw vragen weten, dan zorgen wij voor antwoorden op onze Meetup!