´Refound Footage´

´Refound Footage´

Datum
24 okt t/m 17 nov 2012
Soort
Apeldoornse Tentoonstelling

Opening ´Refound Footage´

Vorig jaar afgestudeerd bij ArtEZ Fine Art Arnhem. Nu, een jaar later, presenteren 13 recent afgestuurde kunstenaars zich in ACEC.
Welke keuzes hebben de kunstenaars gemaakt? In welke richting ontwikkelen zij zich?
Refound Footage geeft een voorlopige stand van zaken in een lang lopend proces.

Kortom een overzichtstentoonstelling van jonge kunstenaars. Hieronder een beeld van hun werk.

Aline Eras (1980)

Aline is in veel opzichten een klassiek tekenaar. Ze werkt nauwkeurig in fragiele lijnen naar realistische beelden toe. Tegelijkertijd lijkt het werk niet helemaal van hier te zijn, met een soms wereldvreemde en poëtische beeldtaal.

Blog: alineeras.blogspot

Douglas Teerlink houdt van verhalen. Grote verhalen. Deze inspireren hem tot het maken van tekeningen en sculpturen met een sterk narratief karakter. Zijn werk kenmerkt zich door een combinatie van Architectonische en organische vormen.

Website: www.douglasteerlink.nl

Ella Cassisi
Mijn werk doet agressief verslag van uitersten. Het beweegt zich over de grenzen van “de norm”, verleidt  met schoonheid om verder te kijken, te onderzoeken, ons vrij te maken van twijfels en dwang. Men moet leren kijken, echt kijken, dan pas openbaart zich de hele wereld in mijn beelden volledig. Een ongekende dynamieke communicatie. Hard en zacht en toch refereert het aan het verlangen naar het “heel gewone”, het intieme, dat zo bijzonder is geworden.

Website: EllaCassisi.com

Hildegard Hamstra

Haar werk past in de schilderkundige traditie waar klassieke thema’s zoals het portret een prominente rol vervullen. Gebruikmakend van foto’s uit haar leefomgeving, schildert ze met zichtbare penseelvoering en zinderende kleuren. Schijnbaar actuele en triviale gebeurtenissen spelen een rol. Paradoxaal genoeg zit er iets afwezigs in: alsof de mensen op de doeken er net even niet zijn.

Website: www.hildegardhamstra.nl

Irene Vnkenburg
Irene Vinkenburg werkt met zowel fotografie als  ruimtelijk werk, en vaak met een combinatie daarvan. Zij onderzoekt de menselijke behoefte aan verbinding, verbinding met de aarde en met de kosmos. In haar werk gebruikt zij de elementen waarvan het leven is gemaakt: een boom, stenen, water.
website: www.irenevinkenburg.nl

Joost van Ophem

We Vertrekken Om Half 10: een serie foto’s over demonstranten.

Het viel mij op hoeveel in Nederland, een van de welvarendste landen, wordt gedemonstreerd.

Het doel is de diversiteit en massaliteit van demonstraties te tonen.

Dit is een document van een half jaar protesten tegen o.a. het beleid Rutte

  1. De opkomst en ondergang van de Occupy beweging en de bezuinigingen
  2. op sociale werkplaatsen.

Blog: Joost van Ophem

Julia Boersma

Julia Boersma is gefascineerd door het contrast tussen het menselijke bewustzijn en de biologische vergankelijkheid daarvan. Door middel van nieuwe technieken die voornamelijk in de game design industrie worden toegepast, visualiseert zij haar zoektocht naar een vredige relatie tussen deze twee aspecten van het menselijk zijn.

Website: Julia Boersma

Marion van Delst
Dit keer heeft mijn werk als thema ‘de boom’;  zijn standpunt, lot en kracht.  De boom als vertolker van mijn blik op de wereld.

Website: www.marionvandelst.com

Stijn Coetsier is een onderzoekend kunstenaar. Door middel van experimenten en observaties bestudeert hij zijn omgeving. Zijn sculpturen nemen vervolgens de kijker mee in zijn inzichten. Op het eerste oog onopvallende patronen blijken boeiende verhalen te bevatten van vervreemding en stereometrie.

Storm Stufkens
Ik maak ruimtelijk werk van hout en maak tekeningen op diverse materialen.

Na mijn afstuderen heb ik twee talent-awards  ontvangen van Delta Lloyd en Menzis.

Ik vind het leerzaam om te experimenteren en zo mijn creativiteit te ontwikkelen.

Website: www.stormstufkens.com

Thijs Linssen

‘Still lifes’:  een serie digitaal gevormde foto’s. De objecten zijn compleet gemaakt met behulp van een computer.  Ze verwijzen naar ons dagelijks leven en de geschiedenis en traditie van schilderen. Het artificiële karakter wordt nooit ontkend in deze afbeeldingen, een element dat nauw samenhangt met schilderkunst. De collectie van de objecten komt uit een collectief geheugen en geeft informatie over het vermoedelijke leven en achtergrond van een persoon.
Website: Thijs Linssen

Vivianne Wolters
Van donker naar licht.
Abstracte beelden van paarden, gehuld in het donker. Dat was het werk van Vivianne Wolters wat we zagen tijdens haar afstudeer expositie. ?Een jaar later staan deze paarden en andere dieren in een nieuw daglicht, met de nadruk op licht.
Website: Vivianne Wolters

Geen afbeelding beschikbaar.

Maja Ramakers

De relatie tussen mens en dier bevat onvermijdelijke contradicties. Mijn inspiratie haal ik uit mijn fascinatie voor, en verontwaardiging over dit fenomeen. Mijn  werk laat het mogelijke resultaat zien van ‘man meets animal’. Tegenstrijdigheden bij dit verschijnsel intrigeren mij. Ik wil ze versterken door een zekere esthetiek als aantrekkingskracht te combineren met iets onaangenaams, iets lugubers.

Website: www.majaramakers.com