OKW Café, Vereniging Onderwijs, Kunst en Wetenschap en Stichting Indisch Erfgoed

Datum
6 juni 2012
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Emoties en taboes bij de Indische geschiedschrijving

Er zijn boekenkasten vol geschreven over Indië en vooral over het ‘verlies’ van de Gordel van Smaragd. Een groot deel van deze geschriften bestaat uit ego-documenten en is geschreven door Indische Nederlanders. Ook journalisten en historici hebben hun licht over deze kwestie laten schijnen. Opvallend daarbij is een grote vooringenomenheid. In Nederland overheerst een schuldgevoel over alles wat we daar fout hebben gedaan. Aan Indonesische kant bestaat er slechts een sterk nationalistische, officiële beschrijving van de bevrijdingsstrijd met alleen maar helden. Een poging tot meer objectieve benadering en een beschrijving van de obstakels die dat zo moeilijk maken.

In zijn voordracht zal Peter Schumacher met een aantal voorbeelden komen die aantonen hoe ‘muurvast’ deze geschiedenis zit en wat de oorzaken daarvan zijn.

Inleider

Peter Schumacher (1933, Oost-Borneo) is schrijver en journalist. Hij werkte onder meer voor NRC Handelsblad, de Wereldomroep, VARA Radio en de GPD. Voor de laatste twee media was hij begin jaren ’70 van de vorige eeuw correspondent in Indonesië. Na zijn vervroegde pensionering in 1993 bij NRC Handelsblad schreef hij verschillende boeken over Indonesië, waaronder het in 2011 geheel herziene Ogenblikken van genezing (1e druk 1996).
Programma:
19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Inleiding door Peter Schumacher
Na de pauze is er discussie
22.00 uur afsluiting 22.30 uur sluiting OKW Café