OKW café ‘Duurzame professionaliteit’

Datum
11 mei 2011
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

In het beroepsleven lijkt de kwalificatie professioneel het ijkpunt geworden om het handelen te beoordelen.

Het lijkt er op dat professionaliteit een deugd geworden is, de hoogste lijkt het wel.

Het is dan ook niet vreemd dat status en aanzien van beroepen sterk afhangt van hun professionalisering, en dat de wenselijkheid van professionalisering zelden ter discussie staat.

Toch is dit laatste precies wat de spreker op deze avond wil doen, door uw aandacht te vragen voor de donkere kanten van professionalisering.

Professionalisering bestaat, zal niet verdwijnen en heeft ook veel opgeleverd. Het gaat de spreker niet om een kruistocht tegen professionaliteit. Maar door te wijzen op de schaduwkanten pleit de spreker wel voor een ander soort professionalisering, zonder tomeloze scoringsdrift, blinde innovatiewoede en ongebreidelde regelzucht. Een vorm van professionalisering die de professional uitnodigt tot een meer bevlogen, zorgvuldige en nieuwsgierige omgang met de kennis die zijn vakmanschap inhoud geeft.

Waarom kan het thema interessant voor u zijn?

–      Als u zich laat uitdagen, uw inzicht te ontwikkelen in uw professionaliteit in een veranderende samenleving, de houdbaarheidsdatum ervan en wat het begrip professionaliteit eigenlijk had ‘moeten’ inhouden.

–      Als u met andere professionals het gesprek aan wilt gaan, de discussie kunt ondersteunen, uw visie op het begrip ‘duurzame professional’ een ‘echt’ begrip wil laten zijn.

–      Als u wilt luisteren, naar professionals en samen een prettige avond hebben.

De avond wordt ingeleid en begeleid door Theo Jansen. Hij studeerde culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 1995 promoveerde op een proefschrift over de vorming van volwassenen in een veelvormige wereld. Hij was universitair docent aan de Radbouduniversiteit, waar hij onderwijs verzorgde, onderzoek verrichtte en publiceerde over de andragogie en beroepsvorming van volwassenen.