Mar Sin Plástico #3

Mar Sin Plástico #3

Datum
10 apr t/m 29 mei 2021
Locatie
Roggestraat 44 Apeldoorn / www.acec.nl
Soort
Expo

In Zuid-Spanje produceert men zo’n drie miljoen ton aan (biologisch geteeld) fruit en groenten. Het meeste hiervan is bedoeld voor de export. Deze kassen in Zuid-Spanje zijn verantwoordelijk voor 7% van de microplastics in alle wereldzeëen. (bron: BBC)

Het plastic van de kassen, dat bijna elk jaar vervangen moet worden, wordt gedumpt in lege rivierbeddingen. In de winter wordt het door het water mee de zee in genomen.

Mar Sin Plástico (‘zee zonder plastic’) is een non-profitproject waarbij 12 kunstenaars uit Nederland en Spanje dit waardeloze, schadelijke plastic verzamelen en transformeren tot kunst.

De deelnemers exposeren hun kunstwerken op diverse plekken in Nederland en Spanje. Mar Sin Plástico #3, met werk van Robert Roelink, Hellen Abma, Heidi Kamps en Karin Hoogesteger, strijkt van zaterdag 10 april tot en met vrijdag 29 mei neer in ACEC.

Met aandacht voor dit gegeven hopen we een steentje bij te dragen aan een zee zonder plastic.

Facebook.com/zeezonderplastic
Instagram.com/zeezonderplastic