Kantinegesprek #2

Kantinegesprek #2

Datum
8 juni 2022
Tijd
19:30 - 23:00
Locatie
ACEC Café
Soort
Lezing

Het Kantinegesprek: een avond vol inspiratie en ontmoeting voor wie houdt van tuinen, kunst, planten, landschap of ontwerp. Tijdens deze avond krijgen vijf sprekers de gelegenheid om hun werk voor het voetlicht te brengen. De onderwerpen zijn zeer divers, maar presenteren altijd een andere manier van kijken naar buitenruimte! Op woensdag 8 juni aanstaande vindt het tweede Kantinegesprek van 2022 plaats. We hebben weer een bijzonder programma voor jullie in petto. Kunst, ontwerp, licht en bijzonder materiaal – natuurlijk als altijd met een link naar groen, landschap en tuinen. Lees hieronder alles over de vijf sprekers van Kantinegesprek #2!

Sprekers

Foto: Peter Wouda

Peter Wouda komt vertellen over de Symbiotische Dubbelstad die ontwerper en kunstenaar Louis Le Roy voor ogen had. Eén procent van elke plaats zou vrijgehouden moeten worden van planologie en zich als ecokathedraal-gebied mogen ontwikkelen. Eindeloos in tijd, zonder plan en met (vrijwillige) inbreng van zowel professionals als leken. In ecokathedralen worden van oorsprong natuurlijke materialen hergebruikt, zoals stoeptegels en trottoirbanden.

Door deze elementen los te stapelen, kan de natuur hierop reageren en het bouwwerk weer ‘inpakken’. In Mildam, Heerenveen en Groningen zijn meer dan vijftig jaar geleden al ecokathedralen gestart. Aan de hand van de drie voorbeeldprojecten gaan we kijken wat deze manier van het inrichten van de openbare ruimte kan opleveren en welke plekken geschikt zijn voor het realiseren van nieuwe ecokathedralen.

Foto: Alex J. de Haan

Wies van Lieshout en Eva Aarts hebben Waterweg opgericht. Zij hebben geen passie voor bagger, maar toch zijn ze er iedere dag mee bezig. Zij hebben namelijk wél een passie voor de circulaire economie, ondernemen, innovatie en ontwerp. Waterweg ontwikkelt waterpasserende tegels van baggerspecie. 

De tegels zijn een oplossing voor wateroverlast in de stad. Ze worden gemaakt met een overvloedige reststroom uit Nederlandse rivieren en kanalen. Door de tegels in grote oplagen te produceren, kan uiteindelijk een groot deel van de Nederlandse baggerspecie gebruikt worden.

“We laten zien dat zelfs bagger van enorme waarde is in de nieuwe economie.”

Al sinds haar opleiding aan de Rietveld Academie staat onderzoek naar specifieke plekken of gebieden aan de basis van het werk van kunstenaar Marjolein Boterenbrood. Cartografie biedt haar de mogelijkheid om verschillende lagen zichtbaar te maken. Zo poogt zij een gebied navigeerbaar en leesbaar te maken.

De basis is steeds hetzelfde, maar de uitwerking gebeurt – mede afhankelijk van de aard van het gebied – in verschillende vormen. De indrukken van een gebied worden vertaald in geografische kaarten of zelfs een complete atlas, maar ook foto’s, tekeningen of een theaterstuk, waarin acteurs de resultaten verbeelden.

Kaarten concentreren de blik. Ze bieden verschillende invalshoeken en maken patronen zichtbaar. Zintuiglijke indrukken als geur, klank en kleur voegen een persoonlijke dimensie toe. Zo vergroot Marjolein in feite de legenda, het aantal aspecten dat je uit een kaart kunt aflezen, en daarmee de gelaagdheid. Dit heeft zijn weerslag op de beleving van het gebied. Haar kaarten verzamelen de rijkdom van een gebied en verspreiden die vervolgens weer als een soort virus, ze maken een gebied beleefbaar.

Edwin Evertse van Burlight, specialisten in buitenverlichting, komt bij het Kantinegesprek vertellen over de toegevoegde waarde van licht in de tuin. Met mooie producten in een passende stijl, gedegen advies en zonder een tweede Schiphol als doel te hebben, realiseert Burlight samen met tuin- en landschapsontwerpers een prachtige, subtiel verlichte tuin.

Edwin Evertse licht toe:

“Tuinliefhebbers genieten het hele jaar van door ons ontworpen tuinen, in het voorjaar en de zomer nog meer vanwege alles wat in bloei staat. Als de avond valt, zitten veel tuinbezitters echter vanuit de woonkamer of buiten van onder de veranda in een donker gat te kijken. Dat is jammer! Door één of twee bomen uit te lichten of een wandarmatuur te monteren, creëert men diepte en veel meer sfeer in de tuin. Ook komen de silhouetten van bomen tot leven en wordt er een veiliger gevoel om het huis gecreëerd. Zo is ook ’s avonds de tuin onderdeel van het thuisgevoel. Een teveel aan verlichting is echter geen oplossing en past ook niet bij het scheppen van ruimte voor biodiversiteit.” 

Maike van Stiphout is directeur van DS landschapsarchitecten. Zij onderzoeken en ontwerpen. Hun werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes.

Drie belangrijke pijlers van hun werk zijn biodiversiteit, verankering en innovatie. Bij het Kantinegesprek van 8 juni a.s. komt Maike vertellen over het project Spaarndammerhart en de uitgangspunten die hierbij een rol hebben gespeeld. 

Hoe kunnen we als ontwerpers en architecten een positieve draai geven aan mondiale problemen? Denk bijvoorbeeld aan zaken als biodiversiteit en klimaatverandering – Maike meent dat we met iedere handeling kunnen bijdragen aan het versterken van natuur.

Als ontwerper denken we vooral – en wellicht teveel – vanuit esthetiek. Om biodiversiteit te ontwerpen zouden we een andere bril kunnen en ook móeten opzetten. Zo kunnen we meer functies toevoegen aan wat wij ontwerpen en daarmee de resultaten te behalen die nodig zijn. Schoonheid helpt uiteraard wel om deze andere functies voor iedereen interessant te maken.

Het appartementencomplex in hartje Spaarndammerbuurt in Amsterdam is met zijn nestelstenen en veelbelovende tuinen een ideale plek voor zowel mens, plant en dier. De centrale tuin is het Spaarndammerhart – De Verbinding. Het laat zien hoe met en voor de natuur ontwerpen, kan leiden tot een harmonieus samengaan van mens en allerhande ander leven. Spaarndammerhart is tevens een prachtig project dat aan het denken zet over de wijze van ontwerpen die nodig is om te reageren op de speerpunten van nu: klimaatproblematiek en biodiversiteit.

Programma 8 juni 2022

18.00u Diner (kosten €17,50 p.p., vooraf aanmelden verplicht)
19.30u Aanvang programma
23.00u Verwacht einde (onder voorbehoud)

Locatie: ACEC Café (Roggestraat 44, 7311CD Apeldoorn)
Toegang: gratis (consumpties voor eigen rekening)

Aanmelden voor het Kantinegesprek is noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar kantinegesprek@ontwerpinstituut.nl. Geef hierin gelijk aan of je voorafgaand aan Kantinegesprek #2 ook mee-eet met het buffet. We zien je héél graag op woensdag 8 juni in ACEC!

Zet ook de data van de volgende Kantinegesprekken van dit jaar alvast in de agenda:
Woensdag 14 september 2022
Woensdag 9 november 2022

Het Kantinegesprek

Het Kantinegesprek: een laagdrempelige en kosteloze avond vol inspiratie en ontmoeting met de gezelligste collega’s uit het groene vakgebied en aanverwante disciplines, evenals eenieder die houdt van tuinen, kunst, planten, landschap of ontwerp. Tijdens deze avond krijgen vijf sprekers de gelegenheid om hun werk voor het voetlicht te brengen. We proberen een veelzijdig programma samen te stellen met nieuwe invalshoeken, oude bekenden, nog te ontdekken kennis en bevlogen entertainment. Daaromheen hopen we natuurlijk dat er veel ervaring, inspiratie, gezelligheid en uitwisseling ontstaat! Meer weten? Kijk dan op de website van Het Ontwerpinstituut.