Kantinegesprek #1 2024

Kantinegesprek #1 2024

Datum
13 maart 2024
Tijd
19:00 - 22:00
Locatie
ACEC Café
Soort
Lezing

Het Kantinegesprek #1 van 2024: een avond vol inspiratie en ontmoeting voor wie houdt van tuinen, kunst, planten, landschap of ontwerp. Tijdens deze avond krijgen verschillende sprekers de gelegenheid om hun werk voor het voetlicht te brengen. De onderwerpen zijn zeer divers, maar presenteren altijd een andere manier van kijken naar de buitenruimte!

Op woensdag 13 maart aanstaande vindt het eerste Kantinegesprek van 2024 plaats. We hebben weer een bijzonder programma in petto. Maak hieronder kennis met alle vijf sprekers van Kantinegesprek #1 2024.

Sprekers

Jeroen Heindijk is een echte bomenman. Al jaren organiseert hij groepsreizen en cursussen voor liefhebbers van bomen en bomenvakmensen. Zijn specialisme is de boombeleving, waar natuur en spiritualiteit elkaar raken.

In april verschijnt zijn boek Onder Bomen, over bomen en wat we van ze kunnen leren. Het vertelt over de oeroude relatie tussen mensen en bomen, over hoe bomen oud worden en de lessen die wij als mens daaruit kunnen trekken. Dit Kantinegesprek vertelt Heindijk over hoe hij bomen ervaart: als een rustpunt en tegelijk als een dynamische bron van inspiratie. Ze leven ons voor hoe vorm te geven aan het leven en daarin verbonden en dienstbaar te zijn!

Groene duizendpoot Martin Knol is tuinontwerper, reisleider, stukjesschrijver voor de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden, voormalig docent TERRA MBO (Groningen en Eelde) én initiatiefnemer van Stichting Groen College Frederiksoord.

Frederiksoord genoot als G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool grote faam in binnen- en buitenland. De school sloot in 1994 van overheidswege helaas haar deuren. Daarmee is veel kennis en inzicht vervlogen. Vorig jaar heeft Knol samen met vier anderen het initiatief genomen om de opleiding te doen herleven en daartoe Stichting Groen College Frederiksoord opgericht. Met deze opleiding willen de initiatiefnemers weer liefde voor het vak meegeven, aangevuld met moderne thema’s. De tuinbouwschool en de tuinen worden, met steun van verschillende partners, gerestaureerd door het herstelproject erfgoed De Proef. Tuinen en gebouwen krijgen hierbij een nieuwe functie, gericht op de thema’s historisch groen, tuinbouw, voedsel, educatie en kunst & cultuur.

Het werk van kunstenaar Frank Bruggeman vindt zijn oorsprong in zijn fascinatie voor de plantaardige natuur. Als ontwerper van objecten, installaties en werken voor de openbare ruimte tast Bruggeman de opgeworpen scheidslijnen af tussen natuur en cultuur. Over wat precies natuur is en waar cultuur begint, lopen de meningen vaak sterk uiteen. In veel van zijn werken combineert de kunstenaar plantaardige materialen – levend dan wel dood – met materialen die verre van natuurlijk ogen, net zo lang tot sprake is van een precaire ordening en balans. Enerzijds moet worden duidelijk gemaakt dat de natuur in het antropoceen aan menselijke heerszucht onderworpen is. Anderzijds moet aantoonbaar worden gemaakt dat die natuur weerspannig is en ook een volstrekt eigen wil heeft.

Frank Bruggeman (Foto: Rob Voss)

In de expositie Showcase VI: Windless in het ACEC Café valt werk van Bruggeman te bewonderen; tijdens het Kantinegesprek vertelt hij vooral over zijn projecten in de buitenruimte.

Helaas kon zij door ziekte niet bij het vorige Kantinegesprek aanwezig zijn: Ekelijn Thomas. Thomas is opgeleid als veterinair diergeneeskundige, was universitair docent-onderzoeker bij Universiteit Utrecht en is tegenwoordig stafadviseur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Haar drijfveer is om gestaag te werken aan een gezonde en veilige voedselproductie door innovatie en samenwerking. Ook zet zij zich in voor de transitie naar een rendabele landbouw binnen ecologische grenzen. Zij geeft tijdens dit Kantinegesprek een opmerkelijk inkijkje in haar recente bevindingen omtrent onze (agrarische) leefomgeving.

Omdat we het in het Kantinegesprek ook graag over planten hebben, hebben we Arjan Schepers gevraagd om een presentatie te geven. In het verleden stond hij aan het hoofd van kwekerij Moerheim bij de Tuinen Mien Ruys.

Tegenwoordig heeft Schepers een kleinschalige kwekerij van bijzondere vaste planten in Mariënheem.

Hij kweekt daar nieuwigheden die een verbetering zijn van bestaande soorten, maar ook oudere variëteiten die bewezen hebben nog altijd van waarde te zijn. Zijn assortiment omvat planten waarvan hij zeker weet dat ze gezond zijn, stevig staan, winterhard zijn, niet woekeren en een grote sierwaarde hebben.

Programma Kantinegesprek #1

18.00u Diner (kosten c. €17,50 p.p.)
19.30u Aanvang programma
23.00u Verwacht einde (onder voorbehoud)

Locatie: ACEC Café (Roggestraat 44, 7311CD Apeldoorn)
Toegang: gratis (consumpties voor eigen rekening)

Aanmelden voor het Kantinegesprek is noodzakelijk. Je meldt je aan door een mail te sturen naar kantinegesprek@ontwerpinstituut.nl. Geef hierin gelijk aan of je voorafgaand aan Kantinegesprek #1 ook mee-eet. We zien je graag op woensdag 13 maart in het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur!

Het Kantinegesprek

Het Kantinegesprek: een laagdrempelige en kosteloze avond vol inspiratie en ontmoeting met de gezelligste collega’s uit het groene vakgebied en aanverwante disciplines. Ook ieder ander die houdt van tuinen, kunst, planten, landschap of ontwerp is van harte welkom. Tijdens deze avond krijgen vijf sprekers de gelegenheid om hun werk voor het voetlicht te brengen. We proberen een veelzijdig programma samen te stellen met nieuwe invalshoeken, oude bekenden, nog te ontdekken kennis en bevlogen entertainment. Daaromheen hopen we natuurlijk dat er veel ervaring, inspiratie, gezelligheid en uitwisseling ontstaat! Meer weten? Kijk dan op de website van Het Ontwerpinstituut.

Het Kantinegesprek wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren Schellevis en JUB Holland.

Het Kantinegesprek vindt vier keer per jaar plaats in het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur. Op de hoogte blijven van deze en toekomstige edities van het Kantinegesprek? Laat hieronder je gegevens achter en je wordt automatisch toegevoegd aan ons nieuwsbriefbestand.


Coverfoto: Fred Roest (Tweeluik Fotografie & Tekst)