INSECTENALARM

INSECTENALARM

Datum
17 januari 2018
Tijd
20:00 - 21:30
Soort
Events

Vliegende insecten met 75% afgenomen !

Over dit verontrustende verschijnsel houdt Prof. Dr. Henk Siepel lezing in het ACEC-gebouw.

Zaal open: 19.30 uur en aanvang lezing om 20.00 uur.  Toegang: eu 5,- (incl 1 x consumptie)

De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA)

Enkele maanden geleden brachten Nederlandse en Duitse onderzoekers schrikbarende cijfers naar buiten over het uitsterven van insecten. Sinds 1989 is in 63 Duitse beschermde natuurgebieden het aantal vliegende insecten met ruim 75 % afgenomen. Men vermoedde al dat het aantal insecten flink zou zijn verminderd, maar niet dat het percentage zó hoog was.

Ruim 25 jaar verzamelden verschillende experts op tientallen verschillende locaties informatie over vliegende insecten en  deze data zijn nu geanalyseerd. Hoewel de metingen plaatsvonden in beschermde natuurgebieden, is de achteruitgang overal waargenomen.

De grote vraag nu is of het probleem alleen in Duitsland speelt of dat wij ons in Nederland ook zorgen moeten maken over de insectenstand en de andere vraag is natuurlijk: ‘hoe belangrijk zijn insecten eigenlijk voor ons ? ‘

Deze vragen worden beantwoord in deze lezing die wordt verzorgd door prof.dr. Henk Siepel, een van de onderzoekers die het rapport hebben opgesteld.

Henk Siepel (1959) heeft na zijn studie biologie in Utrecht onderzoek gedaan naar natuurbeheer en natuurherstel bij het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer, later Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek en Alterra. Momenteel is hij hoogleraar dierecologie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij geldt als een van Nederlands toonaangevende autoriteiten op het gebied van biodiversiteit, bodembiologie, dierecologie en entomologie. (insectenstudie)

De SWMA is een stichting die zich al sinds 1971 inzet voor het behoud van de Natuur-, Milieu-, en landschappelijke waarden die de gemeente Apeldoorn zo kenmerken. Daartoe worden contacten onderhouden met overheden en instellingen, met belangenorganisaties, de politiek en de pers. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures en zo nodig bezwaarprocedures om deze waarden voldoende onder de aandacht te brengen en hoog op de agenda te houden.