HOE=HET NU 2013

Datum
20 nov t/m 15 dec 2013
Soort
Expo

Tentoonstelling en veiling

Wordt er in het midden en oosten van Nederland nog eigenzinnige, hedendaagse kunst gemaakt? De tentoonstelling HOE=HET NU 2013 geeft op die vraag een antwoord.

HOE=HET NU 2013 toont het werk van kunstenaars die voor een groot deel in en rond Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn wonen en werken, maar veelal elders, in binnen- en buitenland, tentoonstellen of anderszins actief zijn als kunstenaar. Regionaal is hun werk niet te noemen. Ze knopen aan bij kunstbenaderingen en opvattingen die in vorige eeuw werden uitgebroed en aan het begin van de eenentwintigste eeuw op een internationale schaal opnieuw worden gebruikt en gereviseerd. Net als in de rest van de wereld loopt op de tentoonstelling van alles door elkaar. Het abstracte kruist het figuratieve, het toegankelijke hangt naast het hermetische en op een betrekkelijk klein oppervlak vind je een wereld aan genres, smaken en sferen.

Het gaat de organisatoren van HOE=HET NU 2013 om kwaliteit en diversiteit. Wat dertig jaar geleden niet bij elkaar werd getoond omdat het zogenaamd niet bijeen paste, wordt nu wel bij en naast elkaar gehangen. Is iedereen de weg kwijt, of is de kunstwereld opener, leuker en na alle bezuinigingen en de populistische anti-kunststemming van de afgelopen jaren ook vastberadener geworden? De organisator van HOE=HET NU 2013 houden het op het laatste. Er wordt in hun ogen in Midden en Oost-Nederland met veel elan hedendaagse kunst gemaakt en de kunstproductie is nauw verweven met wat elders in de wereld gebeurt. Dat willen de organisatoren laten zien door ongeveer 175 kunstwerken in één keer en betrekkelijk dicht opeengepakt te presenteren.
Ga naar de veiling
Interviews met de kunstenaars die deelnemen aan HOE=HET Nu 2013 vindt u op het blog van HOE=HET NU 2013: lees hier