FNV Lokaal, Bezuinigingen is geen werk kies voor koopkracht en echte banen

Datum
18 februari 2014
Tijd
19:30 - 22:00
Soort
Events

Gemeenteraadsverkiezing 2014
Bij deze nodigen wij u, FNV LOKAAL, van harte uit voor het bijwonen van een debat voor politiek Apeldoorn
en Apeldoorse burgers. Het karakter van dit debat is aandacht van de burger te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 in de gemeente Apeldoorn. De burger heeft de macht van het stemhokje en de noodzaak van het benutten die macht. Een aantal lokale prominenten van politieke partijen gaan in gesprek over het thema onder leiding van een gespreksleider.
Wij bieden een podium waarin politiek Apeldoorn in discussie wil met elkaar en met haar burgers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat zowel de forumleden onderling als ook de burgers in de zaal aan dit debat deelnemen.
De rijksoverheid schuift diverse grote taken (AWBZ, Participatiewet en de Jeugdhulpverlening) door naar de gemeenten en bezuinigt tegelijkertijd ingrijpend op de budgetten. De gemeente Apeldoorn zal dan ook beleids- en budgetkeuzes moeten maken.
Onderwerpen die wij als FNV Lokaal Apeldoorn m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen 2014 belangrijk vinden en zeker aan bod laten komen zijn:
1. Zorg voor minima en kinderen
2. Participatie op menselijke maat
3. Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties
4. Ondersteuning van (zorg)vrijwilligers
5. Toegankelijkheid van voorzieningen
Deze onderwerpen zullen zeker door de gespreksleider Wilma Kuiper van Stichting Clip/Stimulanzs worden uitgediept.
Aan dit debat zullen deelnemen:
1. Marga Jonkman PvdA Lijsttrekker
2. Nathan Stukker CDA Lijsttrekker wethouder sinds 2011
3. Paul Blokhuis ChristenUnie Lijsttrekker wethouder sinds 2006
of Roelof Veen ChristenUnie Fractielid
4. Detlev Cziesso GroenLinks Lijsttrekker wethouder sinds 2012
5. Yvonne de Carpentier PSA Fractiekandidaat
6. Ben Hendrikse Gemeentebelangen Lijsttrekker
7. Henk van den Berge SGP Lijsttrekker
8. Olaf Prinsen D66 Lijsttrekker wethouder sinds 2010
FNV Lokaal