Een Concrete Utopie, Willem van Ballegooyen

Een Concrete Utopie, Willem van Ballegooyen

Datum
27 mrt t/m 21 apr 2013
Tijd
09:15 - 10:35
Soort
Expo

Willem van Ballegooyen is begin jaren 70 geïnspireerd geraakt door het Russisch constructivisme en dit is zijn belangrijkste schilderkunstige bron geweest. Gelijk aan de Russisch constructivisten was zijn kunstenaarschap ook direct verbonden met maatschappelijke doelen en zette hij zijn kunstenaarschap in om de maatschappij te verbeteren en te veranderen. Zo heeft hij in de jaren 70 en 80, toen hij woonachtig was in Apeldoorn, veel grafisch werk verricht voor maatschappelijke organisaties zoals Gigant, Amnesty International en de Bond Antifascisten.

Tweeluik: Acryl 120 x 120

Deze tentoonstelling beslaat  het vrije werk van de  afgelopen 15 jaar met een kleine terugblik naar zijn tijd in Apeldoorn: een concrete kunstopvatting met een persoonlijke signatuur.

Schilderij: Acryl, 14 X 17 cm

Willem van Ballegooijen aan het tekenen: zie video