Edith Meijering

Edith Meijering

Datum
26 feb t/m 26 mrt 2011
Tijd
18:00
Soort
Expo

Wat kunstenares Edith Meijering interesseert is de onvolmaaktheid, de tijdelijkheid en de tragiek waar de mens tijdens zijn leven mee te kampen heeft. In haar werk wordt een zoektocht naar de verbeelding van de vergankelijkheid en de ‘ware’ mens zichtbaar. Een waarheid vastleggen is daarbij niet het goede woord voor Edith’s werkwijze. Zij maakt juist los, woelt om, bevraagt en zoekt naar “het beeld achter het gemaakte beeld”.

De kunstenares voert maskers, skeletten en duivelse wezens ten tonele en schildert een karikaturale en groteske mensensoort die een absurd bestaan leidt. De vrouwen in haar portretten zijn glamoureus en wereldwijs, ondoorgrondelijk, tijdloos en gevaarlijk. Zij kennen de andere kant van de medaille.

Geen leven zonder dood, geen gaafheid zonder bederf, geen lieflijkheid zonder gruwel. Maar verleidelijk blijven ze allemaal. En jij blijft kijken…

http://www.artistswanted.org/portfolio.php?preview=true&artist=edithmeijering

http://www.bkdoc.nl/kunstenaar.cfm/act/artistdetail/id/9001/Edith%20B.%20Meijering

www.edithmeijering.nl