Debat in ACEC: ‘De kunstsector na de crisis’

Datum
20 april 2011
Tijd
17:00 - 19:00
Soort
Events

Op woensdag 20 april vindt er een debat plaats in ACEC over de (beeldende) kunst sector in Apeldoorn. Welke consequenties hebben de forse financiële ingrepen van Rijk, Provincie en Gemeente op het kunstleven in Apeldoorn? Hoe verhouden die overheidsmaatregelen zich tot elkaar? Wat kunnen kunstenaars, bemiddelaars en politici doen om Apeldoorn op creatieve wijze te wapenen tegen de kaalslag? De kunstsector na de crisis wil hierop een antwoord formuleren.

De contouren van de bezuinigingen worden zichtbaar. Er zal van boven naar beneden flink worden gesneden. Podia, gezelschappen, voorzieningen zullen verdwijnen, de kunstsector krijgt het hoge BTW-tarief, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) verdwijnt.

Het debat zal zich richten op wat erover blijft. De (beeldende) kunst in Apeldoorn zal zich opnieuw moeten oriënteren. De vraag wordt gesteld welke keuzes de sector zelf wil maken, welke speerpunten de plaatselijke overheid hanteert in het licht van haar kerntaken. Maar ook de mogelijke kansen komen aan bod. Misschien zijn er creatieve, innovatieve oplossingen om een goed bouwwerk overeind te houden. Wellicht kan door een herschikking van het hele gamma van cultuureducatie, amateur- en professionele kunst de kunstsector in Apeldoorn zelfs weer opbloeien.

Vier debaters zullen zich buigen over deze uitdaging:

Marlies Leupen, Gelderse belangenvereniging “Gemeenschap Beeldende Kunstenaars”

Pier Pennings, bestuurslid ACEC, projectleider GRID 2012 (Fotobiënnale) Apeldoorn en beeldend kunstenaar

Olaf Prinsen, portefeuillehouder cultuur, gemeente Apeldoorn

En Charles Dickson, oprichter stichting Mudanthe Apeldoorn

De discussie wordt geleid door Renske Heddema,  journaliste en cultureel ondernemer. 

Na afloop van het debat om 19.00 uur is er gelegenheid te eten en nog verder te discussieren. Voor het buffet dient u te reserveren per mail gerrit@acecgebouw.nl. De kosten hiervoor zijn €15,- excl. drinken.