D-Café

Datum
15 januari 2013
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Het  D-café is dit keer met een opmerkelijke spreker: Eppo Gutteling, oud-gemeentepoliticus in Apeldoorn, thans zelfstandig projecten-ontwikkelaar en Waterschapbestuurder. Hij legt de door hem genomen initiatieven: “Stadsakkers in Apeldoorn” en “Regenwater koppelen thuis” aan u voor. Hij wil hierover  graag uw mening horen. Ook over het feit, of nieuwe relevante maatschappelijke Werkverschaffingsprojecten een tijdelijke opvang kunnen zijn voor de door de crisis veroorzaakte snelle en massale arbeidsuitstoot, van hoog tot laag. Tot de tijd, dat er weer meer vraag naar capabele werknemers ontstaat, als er straks  een groot aantal ouderen  met pensioen gaat. Een richtinggevende discussie met D66-leden, niet-leden, afdelingsbestuurders en fractieleden. Natuurlijk is het ook mogelijk om  alleen te komen luisteren en kennis te nemen van  de mogelijke initiatieven. Aan het eind van de avond kunt u, eventueel met een drankje , gezellig nog even napraten. Iedereen, die geïnteresseerd is , is dus van harte welkom. Info: d66apeldoorn.nl