Cursus ‘Moderne levenskunst en oude Tao wijsheid’

Datum
17 november 2011
Tijd
14:30 - 17:00
Soort
Events

Overal en altijd hebben mensen te maken met fundamentele menselijke ervaringen, zoals geboorte en dood, lotsbestemming en autonomie, het ervaren van onze beperkingen en de wens tot levensgeluk.   De moderne levenskunst probeert ons een weg te wijzen voor een ‘goed leven’ in onze tijd.

In de cursus willen we ons laten inspireren op onze zoektocht naar het ‘goede leven’ door de levenswijsheid van het Taoïsme. Het Taoïsme is één van de hoofdstromingen van de klassieke Chinese filosofie. De belangrijkste grondleggers van de klassieke taoïstische filosofie zijn de Chinese wijsgeren Lao Zi (604 v.Chr. – 507 v.Chr.) en de Zhuang Zi (ca. 369 v.Chr.-286 v.Chr.).

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond

Docent/begeleider: Dr.Dick Kleinlugtenbelt, socioloog en filosoof
Datum: op donderdagmiddag 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november en 3 december van 14.30-17.00 uur.

Plaats: ACEC gebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn (www.acecgebouw.nl)
Kosten cursus:  leden humanistische organisaties: euro 60,-
niet-leden: euro 70,-
Aanmelding:  bij voorkeur per email naar  HV cursus commissie:                        Barbara Brouwer, blbrouwer@yahoo.com of  Siebold Kuiper sykuiper@versatel.nl.
Indien per post:
Bongerdpad 20, 7322HV Apeldoorn, Tel: 055-3664358