Bouwhuiscafé: Nieuwe schoonheid van het landschap en gebouwen?

Datum
10 mei 2011
Tijd
17:00 - 19:00
Soort
Events

Uitnodiging
Architectonische ontwerpstallen voor grote melkveehouders

Bouwhuis vervolgt de discussie over de landschapsontwikkeling in het Apeldoornse buitengebied en heeft SKETS Architecten uit Groningen uitgenodigd om hun concept voor nieuwe boerenstallen te presenteren.

Skets Architecten hebben in samenwerking met de provincie Groningen, Stichting Libau en boeren ontwerpen gemaakt voor grootschalige melkveebedrijven die een ander perspectief bieden op megastallen. De provincie Groningen heeft een stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van boerenstallen, die zodanig passen in het landschap, dat de schoonheid van het landschap gewaarborgd is.

De relevantie voor Apeldoorn is dat het gebied tussen Beemte en Vaassen door de provincie Gelderland is aangewezen als Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG), waarin intensieve veehouderij mag worden uitgebreid. Voor Bouwhuis een belangrijke reden om aandacht te besteden aan de vormgeving van toekomstige grootschalige landbouwbedrijven in dit gebied.

Iedereen wordt uitgenodigd hierop te reageren!

Toegang: gratis.

Het volgende Bouwhuiscafé vindt plaats op dinsdag 7 juni.

Hans Menke en Marja Berkhoff