Bouwhuiscafé: De maatschappelijke meerwaarde van zorgvuldige hoogbouw in Apeldoorn

Bouwhuiscafé: De maatschappelijke meerwaarde van zorgvuldige hoogbouw in Apeldoorn

Datum
5 maart 2024
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
ACEC Café
Soort
Lezing

Bouwhuis organiseert op dinsdag 5 maart weer een lezing in het ACEC Café. Tim de Rudder (programmamanager Spoorzone), Henry Huiskamp (stedenbouwkundige) en Tako Postma zullen debatteren over de maatschappelijke meerwaarde van zorgvuldige hoogbouw in Apeldoorn.

Ruim een jaar geleden – 13 december 2022 – organiseerde Bouwhuis een debat over de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad. Het debat ging met name het Masterplan ‘Veldhuis Apeldoorn’, waar op diverse plekken woontorens staan getekend. Een aantal stedenbouwkundigen en planologen heeft toen forse kritiek geuit op dit plan, met als doel dat het verbeterde plan meer recht doet aan de bestaande omgeving. Ook inwoners van de stad hadden hun bedenkingen.

Inmiddels is er verder getekend en Bouwhuis is benieuwd hoe het plan er nu uitziet. Of, en zo ja, welke aanpassingen hebben plaatsgevonden? In het Masterplan Veldhuis staat dat de gemeente de ambitie heeft om Veldhuis verder te verdichten. Het moet een samenhangend groen stedelijk autoluw gebied worden. Door te kiezen voor een aantal hoge woontorens in dit gebied, wordt het mogelijk om de gewenste 1000 woningen te realiseren. Onlangs heeft Tako Postma, architect en stadsbouwmeester van Delft, landelijk een pleidooi gehouden voor een zorgvuldig hoogbouwbeleid. Hierbij dient de maatschappelijke meerwaarde van het hoogbouwplan leidend te zijn, niet de financiële waarde.

Evenement        Bouwhuiscafé: Hoe kan zorgvuldige hoogbouw in Apeldoorn leiden tot een maatschappelijke meerwaarde?
Datum & tijd     dinsdag 5 maart 2024 om 20.00u (inloop vanaf 19.30u)
Locatie              ACEC Café, Roggestraat 44, 7311CD Apeldoorn

Toegang is gratis. Vanwege beperkte capaciteit is aanmelding verplicht, dit kan door een e-mail te sturen naar info@architectuurcentrumbouwhuis.nl.

Architectuurcentrum Bouwhuis

Architectuurcentrum Bouwhuis is het informatiecentrum voor het gebouwde naoorlogse erfgoed. Bouwhuis richt zich op architectuur en stedenbouw in Apeldoorn en omgeving. Het probeert met het Bouwhuiscafé een zo groot mogelijk publiek te bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden.