Bouwhuiscafé: De Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed

Bouwhuiscafé: De Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed

Datum
7 december 2023
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
ACEC Café
Soort
Lezing

Bouwhuiscafé organiseert op donderdag 7 december weer een lezing in het ACEC Café! Henk Barkhof, Mirjam Koevoet en Henry Huiskamp vertellen over de Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed.

In de jaren zeventig werden bij de bouw van uitbreidingswijken in Nederland nieuwe concepten toegepast voor de aanleg van de openbare ruimte en groenstructuren. In het kielzog van de Club van Rome werd het ecologische en psychosociale belang van groene ruimten aangewakkerd. Het kreeg zijn weerslag in woonerven, natuurlijke parkaanleg en veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Hoe zouden deze post-’65-concepten kunnen leiden tot oplossingen voor hedendaagse uitdagingen met betrekking tot ecologie, groen en openbare ruimte?

Door de plannen voor verdichting in Apeldoorn, zal het groen in de toekomst steeds meer onder druk komen te staan. In welk opzicht biedt het nieuwe groenprogramma voor de binnenstad hier weerstand tegen?

Bouwhuiscafé: De Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed

We gaan het tijdens dit Bouwhuiscafé hebben over het belang van groene ruimten voor het verbeteren van de klimaatbestendigheid, de biodiversiteit en de gezondheid van de bewoners. Met bijdragen van landschapsarchitecten/ ontwerpers openbare ruimte Henk Barkhof en Mirjam Koevoet en stedenbouwkundige Henry Huiskamp.

Evenement        Bouwhuiscafé: De Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed
Datum & tijd     donderdag 7 december 2023 om 20.00u (inloop vanaf 19.30u)
Locatie              ACEC Café, Roggestraat 44, 7311CD Apeldoorn

Toegang is gratis. Vanwege beperkte capaciteit is aanmelding verplicht, dit kan door een e-mail te sturen naar info@architectuurcentrumbouwhuis.nl.

Architectuurcentrum Bouwhuis

Architectuurcentrum Bouwhuis is het informatiecentrum voor het gebouwde naoorlogse erfgoed. Bouwhuis richt zich op architectuur en stedenbouw in Apeldoorn en omgeving en probeert een zo groot mogelijk publiek te bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden.