Bouwhuiscafé DE DIVERSITEIT VAN DE APELDOORNSE BINNENSTAD

Datum
7 april 2015
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Onderzoek naar de verborgen en verloren schoonheid achter de Hoofdstraat

In het Bouwhuiscafé van 7 april zal stedenbouwkundige Ed van Gent laten zien dat, naast het zichtbaar maken van de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten en het zichtbaar maken van de details in de gevels van de winkelpanden, er meer mogelijkheden zijn om de Apeldoornse binnenstad aantrekkelijk te maken .

Aan de hand van voorbeelden zal hij duidelijk maken dat door het ontdekken, het zichtbaar maken en het weer terugbrengen van ruimten in en om de Apeldoornse Hoofdstraat, er een eigen Apeldoornse kwaliteit en identiteit aan de binnenstad kan worden toegevoegd.

De wetten van de detailhandel en winkelplanologie hebben ertoe geleid dat de Hoofdstraat in de loop der tijd steeds meer is gaan lijken op vergelijkbare winkelstraten in andere middelgrote steden., Een binnenstad met een lineaire structuur met aaneen gesloten winkelfronten, waarbij tussenruimten van de panden verloren zijn gegaan en beken en paden zijn verdwenen.

Zou u niet willen weten hoe een aantal markante plekken er oorspronkelijk uitzag en welke kansen er liggen voor nieuwe impulsen?

Bouwhuis wil samen met de SAM en betrokken ondernemers uit de Hoofdstraat gaan onderzoeken welke veranderingen in de toekomst mogelijk zijn waarbij poorten worden geopend naar achter- en binnentuinen, sloop van aanbouwen plaatsvindt om toegang en herstel van oorspronkelijke zijtuinen te realiseren . Daarbij zal ook de mogelijkheid van herinrichting en herbestemming van leegstaande panden worden onderzocht. Het doel moet zijn met alle betrokkenen te werken aan ruimtelijke diversiteit , functionele diversiteit, kleinschaligheid en betere bereikbaarheid van de ruimten boven de winkels in de Hoofdstraat zodat het weer aantrekkelijk wordt in de binnenstad boven winkels te gaan wonen.

Eind mei organiseert Bouwhuis samen met de SAM onder leiding van Ed van Gent en architect Huub Thomas een wandeling door de Hoofdstraat langs de winkelpanden die vragen om een herstel in hun oorspronkelijke staat.

Hans Menke
Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

Hoofdstraat