BOUWHUISCAFE ‘Back to Church’

BOUWHUISCAFE ‘Back to Church’

Datum
22 september 2015
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Een voorstel voor de herbestemming van de Fabianus & Sebastianuskerk

In Apeldoorn staat de Rooms-Katholieke Fabianus & Sebastianus- kerk uit 1924 al ruim drie jaar leeg. Vanuit deze kerk is ooit de omliggende wijk ontstaan. Als toekomstig interieurarchitect heeft Erik-Jan Verweij vanuit de specifieke context in Apeldoorn-Zuid, gezocht naar een nieuwe sociaal maatschappelijke invulling die deze plek weer tot leven brengt. Dit met eerbied naar het gebouw en zijn oorspronkelijke functie.
Erik-Jan Verweij is inmiddels met vlag en wimpel afgestudeerd aan de Master Interieur Architectuur opleiding te HKU (hogeschool voor de kunsten te Utrecht). Deze masteropleiding is gericht op de complexere (sociaal maatschappelijke) opgaven en laat de studenten veel onderzoek doen naar de context, de gebruiker en de mogelijke nieuwe functie om zo een gedegen ontwerp, met eigen identiteit, neer te kunnen zetten. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft Erik-Jan in een aantal maanden onderzoek gedaan naar het grote aanbod van leegstaande kerken en de onzekere toekomst hiervan. Om een sociaal maatschappelijke invulling te kunnen dragen is er ook gekeken naar een verdienmodel. Deze nieuwe invulling is uitgewerkt tot een interieurarchitectonisch ontwerp en is genomineerd voor de HKU-Award ondernemerschap.
Tijdens het bouwhuiscafe op 22 september zal Erik-Jan Verweij zijn onderzoek, de nieuwe functie en ontwerp toelichten aan de hand van een beeldende presentatie en op deze manier ook de meerwaarde laten zien van het laten meedenken van een interieurarchitect bij dergelijke opgaven. Deze opdracht is in samenwerking met het kerkbestuur van de Fabianus & Sebastianuskerk tot stand gekomen. Alhoewel het kerkbestuur niet overweegt de nieuwe invulling uit te gaan voeren, wil Bouwhuis geïnteresseerde partijen uitnodigen kennis te nemen van dit aantrekkelijke toekomstgerichte ontwerp.
Interieurarchitect Susanne Bakkenist zal Erik Jan Verweij introduceren.
Tot dinsdag 22 september!
Hans Menke, projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis