Bouwhuiscafé “Apeldoorns binnenstad: van place to buy naar place to be”

Bouwhuiscafé “Apeldoorns binnenstad: van place to buy naar place to be”

Datum
28 januari 2020
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Presentatie en debat over de Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk en Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS/URBANISM

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in.

Op het Hertzberger Parc  verschijnen op termijn  twee woontorens, het voormalige stadskantoor Westpoint transformeert tot een  massief woongebouw en op de hoek Hofstraat/Hoofdstraat  (van Berlo locatie) verrijst de hoogste woontoren. Er worden straks  500 nieuwe appartementen toegevoegd, maar wat betekent deze omvangrijke verstedelijking in een toch al versteende binnenstad?  Wie wil daar gaan wonen?

Onlangs is er een rapport verschenen met een nieuwe kijk op de Apeldoornse  binnenstad:  door gebrek aan samenhang tussen binnenstedelijke gebieden, het niet hebben van een eigen gezicht en  het ontbreken van een toekomstvisie  kwamen de onderzoekers tot  de conclusie dat je gelegen op zo’n strategische plek tussen de Veluwe en de IJssel vallei  van de Apeldoornse binnenstad één groot stadspark zou moeten maken. Apeldoorn zou zich moeten ontwikkelen tot het hart van de Veluwe en de landschappelijke kwaliteiten veel meer moeten verbinden met de verstedelijking.  Zij hanteren een nieuwe Parknorm: elk binnenstedelijk project moet een substantiële bijdrage leveren in de vorm van groene openbare ruimte. Dit rapport is door de gemeenteraad unaniem omarmd als een visie waarmee de binnenstad zich verder moet ontwikkelen.

De vraag is  hoe gaan we ervoor zorgen dat met deze geplande 500 nieuwe woningen bewoners ook op snikhete dagen prettig wonen?  Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt!

–        Een eerste aanzet tot vergroening van de binnenstad  is een presentatie door gemeentelijk projectleider Arno Klein Goldewijk  van de inmiddels gereedgekomen klimaatbestendige ontwerpen in de  Marktstraat en Beekstraat.  Hij zal ook aangeven welke groenverbindingen er op termijn met andere binnenstedelijke gebieden  gelegd gaan worden.

–        Vervolgens zal Steven Delva van DELVA  Landscape Architecture/Urbanism  laten zien hoe je groen en architectuur kan integreren bij hoogbouw zoals de woontoren aan de Hofstraat/hoek Hoofdstraat. De Hofstraat is bij uitstek een versteende straat, waar bewoners, de horeca en retail gebaat zijn bij meer groen in hun directe omgeving.

In het licht van klimaatverandering en verdere verstedelijking willen we graag met u  in debat over de mate waarin klimaatbestendige ingrepen zoals vergroening van de openbare ruimte en gevels van hoogbouw bijdragen aan een betere verblijfskwaliteit van de binnenstad.

Toegang: gratis

https://www.eventbrite.com/e/bouwhuisdebat-van-place-to-buy-naar-place-to-be-apeldoorn-een-stadspark-tickets-85117357307

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Start:  20.00 uur

Einde  22.00 uur