Bouwhuiscafé

Bouwhuiscafé

Datum
4 oktober 2016
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Apeldoorn Rainproof: Succes- en faalfactoren op  de route naar een klimaatbestendige stad

Tijdens een recente excursie onder leiding van de gemeentelijke ambtenaren naar een aantal interessante projecten in de stad waarbij het regenwater inmiddels is afgekoppeld, vroeg Bouwhuis om een betere communicatie over deze succesvolle regenwaterafkoppelings projecten naar bewoners toe.  Bouwhuis constateerde dat weinigen  hiervan weten en gaf het belang aan van een betere communicatie naar inwoners van Apeldoorn om het bewustwordingsproces in gang te zetten.  Vele gemeenten prediken dat het werken aan een klimaatbestendige stad absolute prioriteit zou moeten hebben.  Maar wat doen ze eraan?

Bouwhuis heeft zich voorgenomen om de komende jaren dit thema regelmatig op de agenda te zetten .

Op 4 oktober wil Bouwhuis aandacht geven voor de projecten die reeds in Apeldoorn zijn gerealiseerd en de projecten die in de planning staan.  Diederik Anema en  Almer de Jonge van de gemeente Apeldoorn zullen het hoe en waarom laten zien.

Daarnaast wil Bouwhuis onderzoeken wat een werkzame methode is om bewoners te motiveren om hun regenwater af te gaan koppelen.

Daarvoor heeft Bouwhuis Wim van Vilsteren, bewoner in Deventer en werkzaam bij Waterschap Vallei en Veluwe uitgenodigd om een presentatie te geven over hoe het  buurtbewoners van De Worp in Deventer is gelukt hun regenwater succesvol af  te koppelen.

Een derde verhaal is de ontwikkeling van een ongebruikt binnenterrein in Amsterdam West dat getransformeerd is tot een regenbestendige paradijstuin en ontmoetingsplek voor de buurt. Initiatiefnemer Arnoud Hekkens van Stichting Jan Maijen Collectief zal ons laten zien hoe hij in samenspraak met Woonstichting de Key, stadsecoloog Martin Melchers, hydroloog Johannes Frohlich  en  ontwerper Sanne Horn  hier een door bewoners beheerde paradijstuin tot stand heeft weten te brengen.

Tijdens de presentaties zullen ook de faalfactoren aan de orde komen  waarom initiatieven niet van de grond komen.

Bent u benieuwd naar deze voorbeelden uit de praktijk en vindt u dit thema van belang, aarzel niet om mee te debatteren op dinsdagavond 4 oktober 20.00.