Arts and Crafts in Apeldoorn

Datum
23 maart 2015
Tijd
20:00 - 22:00
Soort
Events

Als gevolg van een hartstilstand overlijdt Chris Wegerif op 27 september 1920. Wanneer hij vier dagen later naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht, begraaft de Apeldoornse gemeenschap niet alleen een uitzonderlijke inwoner, maar neemt zij tevens afscheid van een bijzondere bloeiperiode die door de Arts and Crafts wordt gekenmerkt. Het is immers Chris Wegerif geweest, die samen met zijn echtgenote Agathe Wegerif-Gravestein en anderen, zoals Pieter Puype en Gust van de Wall Perné, Apeldoorn rond 1900 tot een centrum van de Nieuwe Kunst hadden gemaakt.
In deze lezing wordt niet alleen ingegaan op de bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen die in deze periode in de Apeldoornse ateliers tot stand kwamen, maar wordt tevens ingegaan op de wortels van de Arts and Crafts-beweging. Rond 1850 ontstaan als reactie op de snelle industrialisatie van Engeland, hebben de grondleggers van deze stroming wereldwijd grote invloed uitgeoefend op theorie en praktijk van de ‘maakindustrie’.
Met als vertrekpunt het befaamde Red House dat in 1859 in Bexleyheath naar ontwerp van Philip Webb en William Morris tot stand komt, wordt het verband geschetst met de meubels, kunstvoorwerpen en stoffen die veertig jaar later in Apeldoorn worden ontwikkeld. Zo wordt een beeld geschetst van een uitzonderlijke periode in de geschiedenis van onze stad, die met de dood van Wegerif en het vertrek van zijn echtgenote abrupt ten einde kwam.

Het betreft een donateursavond van de Stichting Apeldoornse Monumenten die gratis toegankelijk is.

 

Red House