Apeldoorns/Gelders debat Provinciale Statenverkiezing

Datum
2 maart 2015
Tijd
20:00 - 22:30
Soort
Events

Op 2 maart debatteren de Apeldoornse kandidaten voor Provinciale Staten van Gelderland, Gerhard Bos (CDA), Robert Jan Jonker (D66), Anja Prins (VVD), Fokke Spoelstra (PvdA), Janneke Slingerland (ChristenUnie) en Jacob Ruijter (Groen Links) o.l.v. Jan Kort (van RTV Apeldoorn).
Het debat zal in wisselende samenstelling (2 of 3 partijen per keer) plaats vinden.

Programma:
20.00 uur Welkom door Jos Poelmann, voorzitter D66 Apeldoorn.
20.05 uur Uitleg aanpak debat door debatleider Jan Kort (RTV Apeldoorn)
+ vraag aan het publiek: Wie zweeft?

20.10 uur Debat in 7 rondes (max. 10 min. per ronde, incl. de wissel).
De kandidaten mogen zich eerst kort voorstellen: Wie ben ik en wat zijn de hoofdpunten van mijn partij (max. 1min.)? De onderwerpen met (mogelijke) stellingen per ronde zijn:

1.Bestuurlijke organisatie: de Provincie, de ver-van-mijn-bed show?
Stelling 1: De Provincies kunnen worden opgeheven (gemeenten kunnen het zelf wel af).
Stelling 2: Bij de verkiezingen voor Provincie Staten gaat het meer om de keuze voor de Eerste Kamer, ofwel voor het landelijk belang, dan voor de provinciale politiek.

2.Financiën: Wat doen we met de (resterende) € 3.3 miljard NUON-gelden?
Stelling1: De NUON-gelden moeten nu worden ingezet (hoeveel zet u waarop in?)
Stelling 2: De (motorrijtuigen)belasting kan worden verhoogd voor Gelderse steun voor lokale, c.q. regionale projecten.

3.Ruimtelijke Ordening I (economie en natuur) + mobiliteit (wegen):
Stelling 1: Radio Kootwijk moet zich economisch zelfstandig kunnen ontwikkelen en de gebouwen, w.o. “de Kathedraal”, moeten beter geëxploiteerd kunnen worden.
Stelling 2: Grootschalige winkels moeten zich aan de rand van Apeldoorn kunnen vestigen.
Stelling 3: Voor een betere toegang tot de A1 moet de Europaweg worden verbreed.

4.Financiën: Wat doen we met de (resterende) € 3.3 miljard NUON-gelden?
Stelling1: De NUON-gelden moeten nu worden ingezet (waar zet u ze op in?)
Stelling 2: De (motorrijtuigen)belasting kan worden verhoogd voor Gelderse steun voor lokale, c.q. regionale projecten.

5.Regionale economie:
Stelling 1: De relatie onderwijs en arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, ook vanuit de provincie Gelderland (hiervoor kunnen de NUON-gelden worden ingezet).
Stelling 2: De provincie moet beschermde arbeidsplekken (zoals de Felua) financieel ondersteunen, om te voorkomen dat mensen helemaal buiten het arbeidsproces vallen.

6.Financiën: Wat doen we met de resterende € 3,3miljoen NUON-gelden?
Stelling1: De NUON-gelden moeten nu worden ingezet (hoeveel zet u waarop in?)
Stelling 2: De (motorrijtuigen)belasting kan worden verhoogd voor Gelderse steun voor lokale, c.q. regionale projecten.

7. Ruimtelijke ordening II (energie en landbouw) + mobiliteit (OVV):
Stelling 1: Ook in Apeldoorn moeten windmolens geplaatst worden om aan de landelijke en Gelderse opdracht voor duurzame energie te voldoen.
Stelling 2: Grootschalige landbouw, zoals het LOG in Vaassen, moet een kans krijgen.
Stelling 3: De treinverbinding Apeldoorn Arnhem moet nu worden gerealiseerd.

8. Slotronde (voor alle 6 partijen):
Vraag 1: Hoeveel zetels verwacht je te behalen?
Hoe zie je de coalitieonderhandelingen? Met wie wel/niet?
Vraag 2: Wat ga je als Apeldoornse kandidaat voor Apeldoorn doen als je in de Gelderse Staten bent gekozen?

21.30 uur: Vragen aan publiek:
1. Welke wensen wilt u de Apeldoornse kandidaten meegeven voor de provincie Gelderland?
2. Wie zweeft nog steeds?

21.40 uur: Afsluiting door Quirine Lensvelt-Ruys, vice-voorzitter D66 Apeldoorn.

Mogelijkheid om een drankje aan de bar van het ACEC-cafe te drinken (tot uiterlijk 23.00 u.).