ACEC create in Apeldoorn

ACEC create in Apeldoorn

Datum
8 februari 2017
Tijd
19:00 - 21:00
Soort
Events

Hierbij nodigen u van harte uit op woensdag 8 februari. Voor de vijfde keer is er weer ACEC Create, een boeiend programma met sprekers van toonaangevende innovatieve Apeldoornse bedrijven en organisaties. De plek om kennis op te doen over innovatie in de breedste zin.

In ACEC Create staan drie organisaties centraal die de kennis vanuit hun organisatie met u willen delen. Zij zijn alle 3 met de toekomst bezig.

Wij zijn benieuwd hoe zij denken over hun positie in Nederland en zelfs daar buiten en hoe zij dit willen versterken en daarmee ook Apeldoorn economisch versterken

Sprekers:

Symone de Bruin

Zij is eenheidsmanager van De eenheid Ruimtelijke Leefomgeving en deze eenheid is verantwoordelijk voor de programmering van de fysieke ruimte.

De eenheid omvat de ruimtelijke, economische en culturele beleidsfuncties. Vanuit dit beleid stelt de eenheid planologische, stedenbouwkundige en juridische kaders op waarbinnen burgers en bedrijven initiatieven kunnen ondernemen.

In haar verhaal gaat zij in op het concept Apeldoorn Buitenstad. Over de hele wereld vind er een enorme groei plaats van de grote steden. Denk in Nederland vooral aan de Randstad. Om deze grote steden liggen kleinere plaatsen, bijvoorbeeld Apeldoorn, maar ook Zwolle, Arnhem, Breda. Deze steden kunnen aantrekkelijke gebieden zijn voor mensen die niet meteen in het centrum van de verstedelijking willen of kunnen wonen. Plaatsen zoals Apeldoorn moeten echter wel voldoende voorzieningen en aantrekkingskracht hebben om als alternatief te dienen voor de grootstedelijke gebieden. Zij gaat dit concept toelichten en aangeven waar dit kansen voor Apeldoornse inwoners en bedrijven geeft.

Drs. Carin Reinders

Zij is directeur van CODA, de combinatie van bibliotheek, museum en archief. Zij gaat met name in op de betekenis van het museum voor de stedelijke infrastructuur en voor de beeldvorming en aantrekkingskracht van Apeldoorn.

Daarnaast de ontwikkeling van Coda in de komende vier jaar ook in relatie met concurrentiekracht van Apeldoorn. Wat onderneemt het CODA om publiek voor haar museum te trekken, welke middelen zet het CODA in met een beperkt budget.

Hoe kan het concept Apeldoorn Buitenstad, CODA versterken.

Gerhart Dasnar

 

Hij zal spreken namens de Energiefabriek Apeldoorn, dit is een Stichting met Urban Professionals die hun bijdrage willen leveren in het tot stand komen van de circulaire stad. Zij hebben het afgelopen half jaar hun licht laten schijnen op de toekomstige ontwikkeling van het Hertzberger gebouw in Apeldoorn, het voormalige CB hoofdkantoor.

Gerhart Dasnar, internationaal betrokken bij strategische transformaties en herontwikkeling zal een mooie doorkijk geven hoe Hertzberger Apeldoorn een rol kan spelen in de glocalisering (lokaal en internationaal) van de stad Apeldoorn met hierbij de invloed van het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en de inwoners.

Programma:

In het ACEC Café starten we om 19:00 uur met een buffet en een drankje, daarna starten wij met het programma wat zal bestaan uit presentaties en muziek Er zijn drie hoofdpresentaties, interview en discussie met de gasten.

De gespreksleiding is in handen van George van Evert

Sleutelbegrip presentaties zijn: innovatie, creatie, strategie of een maatschappelijk aspect.

Deze bijeenkomst is in samenwerking met het Apeldoorns Business Collectief

Inlooptijd: van 18:30 – 19:00 uur
Programma: van 19:00 t/m 20:45 uur.
Deelnamekosten: p.p. € 25,- inclusief een warm buffet en drankjes.
Opgave: stuur mail naar gerrit@steenbergen.cc
Relaties: Mocht u relaties willen meenemen dan kan dat ook.
Voor informatie bel 06-5434887

Reserveren is noodzakelijk.