1 mei viering FNV Lokaal Apeldoorn

Datum
1 mei 2015
Tijd
19:30 - 22:00
Soort
Events

FNV Lokaal Apeldoorn organiseert ‘s avonds op 1 mei 2015 de Dag van de Arbeid. Op de Dag van de Arbeid worden alle strijders herdacht die gevochten hebben voor de rechten van de arbeiders en voor de sociale voorzieningen. Deze avond gaan we debatteren over de relatie tussen overheid en vakbond en wat dit betekent voor ons sociale bestel.

Het programma begint om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Deze avond gaan John Kruithof en Marijn van der Gaag met elkaar en met de zaal in debat over de relatie tussen de overheid en vakbond. Johan Kruithof (PvdA) is wethouder in Apeldoorn, en heeft o.a. werk en inkomen in zijn portefeuille, Marijn van der Gaag is bestuurder bij FNV Bondgenoten, en houdt zich bezig met de belangen van de medewerkers in allerlei sectoren.
De gemeente voert veel sociale zaken uit, o.a. Participatie wet. Dit heeft betrekking op uitkeringsgerechtigden, en indirect op werkenden. Er zal hierbij belangenafweging plaatsvinden, bv de tewerkstelling uit de Participatiewet kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Hoe kan de gemeente zorgen dat de belangen van zowel niet-werkenden als werkenden goed worden behartigd. Op zowel korte als lange termijn.
De vakbond is aktief op precies dezelfde zaken waar de Participatiewet zit. Ook de vakbond zal dezelfde belangenafweging moeten doen, en dat kan soms tot andere standpunten leiden dan een gemeente. Hoe kan de vakbond zorgen dat de belangen van zowel niet-werkenden als werkenden goed behartigd. Op zowel korte als lange termijn.
Daarnaast kan de vraag gesteld worden hoe zowel gemeente als vakbond elkaar kunnen verbeteren, aanvullen, versterken. Waar het gaat om werkgelegenheid, participatie en verantwoorde dienstverlening.
Niet alleen de beide sprekers zullen aan het woord zijn, ook de zaal kan vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Rens Smit treedt op als discussieleider.

De toegang is gratis.

www.fnvlokaal.nl/apeldoorn/

E-mail: Apeldoorn@fnvlokaal.nl

FNV_Lokaalfnv